Khuyến mãi nổi bật
Tin nổi bật

Giáo dục

  • KẾT NỐI GIÁO DỤC

    Khám phá những cách thức sáng tạo để tạo ra một môi trường kết nối học sinh và sinh viên. SUNMEDIA có thể giúp bạn đưa ra các giải pháp bảng thông minh smart board giúp hiện thực hóa một môi trường truyền thông và cộng tác với tất cả mọi người trong nền kinh tế toàn cầu.

  • Trải nghiệm lớp học thông minh

    Cải thiện việc học của học sinh với trải nghiệm trong lớp học cuối cùng. Giám sát tình hình tiến bộ của từng học sinh hiệu quả hơn.

  • Ứng dụng hội nghị truyền hình và bảng thông minh vào giáo dục và đào tạo

    Ngày nay, công nghệ thông tin (CNTT) bảng thông minh smart board, e board đóng vai trò không thể thiếu và mở ra nhiều triển vọng trong việc đổi mới các phương pháp và hình thức trong ngành giáo dục giúp học sinh sinh viên tương tác trực quan với giáo viên.