Bộ Khoa Học và Công Nghệ

Bộ Khoa Học và Công Nghệ tạo ra một mạng lưới thông tin liên lạc an toàn và đáng tin cậy nhất với Cisco Telepresence SX20.Bộ Khoa Học và Công Nghệ tạo ra một mạng lưới thông tin liên lạc an toàn và đáng tin cậy nhất với Cisco Telepresence SX20.