Khuyến mãi nổi bật
Tin nổi bật

Ảo hóa máy tính

  • Giải pháp ảo hóa Virtualization

    Hiện nay, gần như không thể mua máy chủ mà không phải là loại đa nhân nhưng nhiều doanh nghiệp nhỏ (dưới 100 nhân viên) lại yêu cầu máy chủ không cần quá mạnh như vậy.