Khuyến mãi nổi bật
Tin nổi bật

Bảo mật dữ liệu

  • Giải pháp bảo mật dữ liệu

    Kiểm soát các thao tác lên CSDL, thiết lập các chính sách bảo vệ chặt chẽ. Ngăn chặn các hành vi bất thường từ quá trình tự học về các hoạt động bình thường của CSDL