Khuyến mãi nổi bật

Bộ lưu điện UPS APC

 • Bộ lưu điện APC SRTL1000RMXLI-NC

  Bộ lưu điện APC SRTL1000RMXLI-NC giúp bảo vệ nguồn điện trực tuyến, cùng với thời gian hoạt động có thể mở rộng cho phép gia tặng thời gian hoạt động khi cần thiết. Sản phẩm đi kèm cáp kết nối, CD tài liệu, hướng dẫn cài đặt, chân đỡ rời, cáp USB và phiếu bảo hành.

 • Bộ lưu điện APC SRTL1500RMXLI

  Bộ lưu điện APC SRTL1500RMXLI giúp bảo vệ nguồn điện trực tuyến, cùng với thời gian hoạt động có thể mở rộng cho phép gia tặng thời gian hoạt động khi cần thiết. Sản phẩm đi kèm cáp kết nối, CD tài liệu, hướng dẫn cài đặt, chân đỡ rời, cáp USB và phiếu bảo hành.

 • Bộ lưu điện APC UPS BVX700LUI-MS

  APC Easy UPS BVX700LUI-MS cung cấp khả năng bảo vệ nguồn điện trong điều kiện nguồn điện không ổn định, đảm bảo kết nối ổn định và đáng tin cậy vào những thời điểm quan trọng nhất. Bao gồm: Hướng dẫn sử dụng

 • BỘ LƯU ĐIỆN BV500I-MS

  Easy UPS cung cấp khả năng bảo vệ nguồn điện trong điều kiện nguồn điện không ổn định, đảm bảo kết nối ổn định và đáng tin cậy vào những thời điểm quan trọng nhất. Bao gồm: Hướng dẫn sử dụng

 • BỘ LƯU ĐIỆN BX950MI-MS

  Pin dự phòng & Bảo vệ chống sét lan truyền cho thiết bị điện tử và Máy tính Bao gồm: Hướng dẫn sử dụng

 • BỘ LƯU ĐIỆN BX750MI-MS

  Pin dự phòng & Bảo vệ chống sét lan truyền cho thiết bị điện tử và Máy tính Bao gồm: Hướng dẫn sử dụng

 • Pin mở rộng UPS APC SRT96RMBP chính hãng

  SRT96RMBP là mã pin được sử dụng kèm với dòng UPS APC Smart-UPS SRT RM 3kVA (SRT3000RMXLI). Hệ thống pin mở rộng này được sử dụng cho phép kéo dài thời gian lưu điện đáp ứng các ứng dụng quan trọng sử dụng Smart-UPS

 • Pin mở rộng UPS APC SRT72BP chính hãng

  SRT72BP là mã pin được sử dụng kèm với dòng UPS APC SRT2200XLI. SRT72BP được sử dụng để kéo dài thời gian lưu điện, đáp ứng các ứng dụng quan trọng sử dụng Smart-UPS.

 • Pin mở rộng UPS APC SRT72RMBP chính hãng

  SRT72RMBP là mã pin được sử dụng kèm với dòng UPS APC SRT2200RMXLI. SRT72RMBP được sử dụng để kéo dài thời gian lưu điện, đáp ứng các ứng dụng quan trọng sử dụng Smart-UPS.

 • Bộ ắc quy APC Smart-UPS SRT96BP 3kVA1

  Ắc quy APC SRT96BP được sử dụng cho các UPS APC. APC SRT96BP được sử dụng để kéo dài thời gian lưu điện đáp ứng các ứng dụng quan trọng sử dụng Smart-UPS.