Khuyến mãi nổi bật

Bộ Lưu Điện (UPS)

  • Bộ lưu điện APC SMT3000RMI2UC

    Bảo vệ nguồn mạng thông minh. UPS APC SMT3000RMI2UC lý tưởng cho máy chủ, bộ định tuyến, bộ chuyển mạch ... Thiết bị đi kèm: CD tài liệu, phần cứng lắp giá đỡ, thanh đỡ giá đỡ, cáp USB.