Khuyến mãi nổi bật
Tin nổi bật

HẠ TẦNG MẠNG

  • Giải pháp hạ tầng mạng tổng thể

    Sự phát triển của doanh nghiệp gắn liền với sự phát triển của công nghệ thông tin. Khi hệ thống, quy mô khách hàng mở rộng, hạ tầng công nghệ thông tin cũng phải đáp ứng sự mở rộng đó. Thêm vào đó là các yêu cầu chặt chẽ về hiệu năng, khả năng mở rộng, tính bảo mật, tính dự phòng.

  • VĂN PHÒNG KHÔNG DÂY

    “Văn phòng không dây” là giải pháp được xây dựng trên nền tảng mạng vô tuyến Wireless LAN - công nghệ mạng tiên tiến nhất hiện nay nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng của các văn phòng. Giải pháp này hỗ trợ đồng thời các chuẩn về Wireless, đáp ứng tốc độ truyền và tính bảo mật cao.

  • INTRANET

    Intranet là mạng riêng của các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp sử dụng công nghệ truyền tin của Internet để truyền số liệu và được ngăn cách với thế giới bên ngoài bằng tường lửa, chỉ có người dùng của tổ chức đó mới được sử dụng tài nguyên của mạng riêng này.