Khuyến mãi nổi bật
Tin nổi bật

Hệ thống lớn

  • Giải pháp Camera cho hệ thống lớn

    Duy trì giải pháp giám sát an ninh tiên tiến, rộng lớn hoặc phức tạp dựa trên các sản phẩm camera IP. Nối kết camera với phần cứng và phần mềm từ phạm vi rộng của máy chủ về các máy nhánh để tạo ra một giải pháp tùy chỉnh hoặc chuyên biệt