Khuyến mãi nổi bật
Tin nổi bật

Intranet

  • INTRANET

    Intranet là mạng riêng của các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp sử dụng công nghệ truyền tin của Internet để truyền số liệu và được ngăn cách với thế giới bên ngoài bằng tường lửa, chỉ có người dùng của tổ chức đó mới được sử dụng tài nguyên của mạng riêng này.