Khuyến mãi nổi bật
Tin nổi bật

Quản lý nội dung tập trung

  • Giải pháp tương tác thông minh Samsung’s MagicIWB S2

    Để đáp ứng nhu cầu của các môi trường sử dụng khác nhau, phần mềm tương tác mạnh mẽ của Samsung có hai dịch vụ khác nhau, MagicIWB S2 dành cho doanh nghiệp và chính phủ và MagicIWB I2 dành cho giáo dục.

  • Quản lý nội dung tập trung cho Màn hình Samsung

    Quản lý nội dung tập trung cho Màn hình Samsung là giải pháp dựa trên cáp đồng trục với máy chủ để Màn hình Samsung hoạt động liên tục trong suốt quá trình tạo, hiển thị và quản lý nội dung mà không cần phải sử dụng đầu giải mã hoặc cơ sở hạ tầng IP.