Khuyến mãi nổi bật
Tin nổi bật

Quản lý nội dung tập trung

  • Quản lý nội dung tập trung cho Màn hình Samsung

    Quản lý nội dung tập trung cho Màn hình Samsung là giải pháp dựa trên cáp đồng trục với máy chủ để Màn hình Samsung hoạt động liên tục trong suốt quá trình tạo, hiển thị và quản lý nội dung mà không cần phải sử dụng đầu giải mã hoặc cơ sở hạ tầng IP.