Khuyến mãi nổi bật
Tin nổi bật

TRUNG TÂM DỮ LIỆU VÀ ẢO HÓA

 • Các công cụ XnapShot và QuickLaunch mới hỗ trợ XenDesktop

  Những công cụ mới hỗ trợ máy tính để bàn ảo hóa của Centrix. Những công cụng này giúp người quản trị sẽ quản trị hệ thống một cách dễ dàng hơn. Họ có thể can thiệp sâu hơn và hiểu qui trình hoạt động của máy tính đang được ảo hóa một cách chi tiết nhất

 • Giải pháp áo hóa dành cho doanh nghiệp

  Quy trình quản lý IT cần phải thay đổi khi hạ tầng IT đang ngày càng trở nên linh hoạt và theo xu hướng “đám mây hóa”. Các công cụ truyền thống và quy trình được thiết kế dành cho các hạ tầng có tính chất vật lý tĩnh không còn cung cấp được sự tự động hóa và quản lý cần thiết cho các môi trường ảo hóa đầy linh hoạt và các hạ tầng “mây” hiện nay.

 • Giải pháp ảo hóa máy chủ với Microsoft

  SUN MEDIA cung cấp giải pháp ảo hóa môi trường Exchange 2010 của bạn trên nền điện toán hợp nhất Cisco. Hệ thống Điện toán Hợp nhất của Cisco (UCS), chạy hệ điều hành Microsoft Windows Server 2008 R2

 • Giải pháp ảo hóa máy chủ với RED HAT

  Đối với môi trường hợp nhất có hiệu quả, giải pháp ảo hóa của SUN MEDIA CORP sẽ cung cấp cho hệ thống hạ tầng của doanh nghiệp khả năng mở rộng hiệu suất ứng dụng, bảo mật, hiệu quả quản lý, và tiết kiệm chi phí.

 • Giải pháp ảo hóa máy chủ với VMWARE

  Hệ thống Điện toán Hợp nhất của Cisco và giải pháp VMware vSphere do công ty SUN MEDIA cung cấp kết hợp trên nền tảng phần mềm ảo hóa hàng đầu của ngành công nghiệp với một hiệu suất cao, nền tảng phần cứng rất linh hoạt, và chi phí-hiệu quả.