Khuyến mãi nổi bật
Tin nổi bật

Trung tâm dữ liệu

  • Trung tâm dữ liệu

    Giải pháp trung tâm dữ liệu tổng thể của SUN MEDIA bao gồm cơ sở hạ tầng, thiết kế đã được chứng minh phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế mới nhất, bao quát đầy đủ mọi nhu cầu kinh doanh hiện đại.