Khuyến mãi nổi bật
Tin nổi bật

Giải pháp ảo hóa máy chủ với RED HAT

Đối với môi trường hợp nhất có hiệu quả, giải pháp ảo hóa của SUN MEDIA CORP sẽ cung cấp cho hệ thống hạ tầng của doanh nghiệp khả năng mở rộng hiệu suất ứng dụng, bảo mật, hiệu quả quản lý, và tiết kiệm chi phí.
Thông qua dòng mã nguồn mở, giải pháp Red Hat Enterprise Virtualization (RHEV) kế thừa hiệu suất, khả năng mở rộng, và mạnh mẽ của Linux hỗ trợ những kỷ niệm lớn và nhiều CPU ảo cho mỗi máy ảo.
Các lợi ích mà giải pháp cung cấp phần cứng tăng tốc ảo hoá I/O mang lại cho doanh nghiệp:


•  - Nâng cao khả năng hiển thị và kiểm soát mạng
•  - Cải thiện hiệu suất mạng
•  - Khả năng quản lý cơ sở hạ tầng mạng ảo trên cơ sở hạ tầng vật lý của doanh nghiệp.


Sự kết hợp độc đáo của công nghệ này sẽ giúp bạn:


•  - Vượt qua giới hạn của môi trường ảo hóa truyền thống
•  - Cải thiện tổng chi phí sở hữu (TCO)
•  - Có được trở lại nhanh hơn về đầu tư (ROI)
•  - Có được một cơ sở hạ tầng, hiệu quả, khả năng mở rộng, và an toàn