Khuyến mãi nổi bật
Tin nổi bật

Toàn cảnh sự kiện Phú Yên 2019


Chuyển Đổi Số, Kết Nối Chia Sẻ Dữ Liệu
& Hoàn Thiện Chính Quyền Điện Tử Năm 2019

Ngày 23/08/2019 vừa qua, tại tỉnh Phú Yên, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Tin học Việt Nam phối hợp cùng Sun Media và UBND tỉnh Phú Yên tổ chức hội thảo hợp tác phát triển công nghệ thông tin và truyền thông lần thứ XXIII, với chủ đề “Chuyển đổi số, kết nối chia sẻ dữ liệu hoàn thiện chính quyền điện tử. Đây đươc là một sự kiện lớn trong năm của lĩnh vưc CNTT, với sự tham dự của tân bộ trưởng TTTT Nguyễn Mạnh Hùng.

Tổng quan về sự kiện

 

Toàn Cảnh Sự Kiện  Chuyển Đổi Số, Kết Nối Chia Sẻ Dữ Liệu Hoàn Thiện Chính Quyền Điện Tử Năm 2019

Sư kiện là nơi để các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý, chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm, tạo cơ hội hợp tác phát triển công nghệ thông tin giữa các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành trong cả nước theo xu thế cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Qua đó, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, từng bước triển khai các dịch vụ đô thị thông minh, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, tiến đến nền kinh tế số-xã hội số, đảm bảo phát triển nhanh và bền vững.

Đây còn là dịp để các nhà quản lý, các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông có cơ hội tiếp xúc, trao đổi, nắm bắt nhu cầu, giới thiệu hoạt động, năng lực của đơn vị, tìm kiếm đối tác, tư vấn những giải pháp công nghệ, sản phẩm mới phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Tại sự kiện, các đại biểu tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về: Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả chính quyền điện tử; chuyển đổi số-nông nghiệp, dịch vụ và biến đổi khí hậu, môi trường thông minh; xu thế chuyển đổi số-cơ hội và thách thức; giải pháp thúc đẩy nhanh chuyển đổi số; xu hướng an toàn thông tin trong chuyển đổi số; giải pháp đồng bộ xây dựng hệ thống kho dữ liệu dùng chung.

Phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: Bước tiếp theo của công nghệ thông tin là chuyển đổi số, đây sẽ là sự chuyển dịch mang tính “cách mạng” làm thay đổi diện mạo đất nước. Sứ mạng này được giao cho những người làm công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Đồng thời ông cũng nêu rõ hạt nhân chuyển đổi số là doanh nghiệp công nghệ, ICT. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ đóng vai trò mở cửa cho các doanh nghiệp công nghệ, tiếp nhận lắng nghe, tham mưu Chính phủ giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp công nghệ. Bộ cũng sẽ đóng vai trò “nhạc trưởng” trong chuyển đổi số, phát triển ICT.

Một số hình ảnh về Sun Media tại sự kiện

Toàn Cảnh Sự Kiện  Chuyển Đổi Số, Kết Nối Chia Sẻ Dữ Liệu Hoàn Thiện Chính Quyền Điện Tử Năm 2019 2

 

Toàn Cảnh Sự Kiện  Chuyển Đổi Số, Kết Nối Chia Sẻ Dữ Liệu Hoàn Thiện Chính Quyền Điện Tử Năm 2019 3

 

Toàn Cảnh Sự Kiện  Chuyển Đổi Số, Kết Nối Chia Sẻ Dữ Liệu Hoàn Thiện Chính Quyền Điện Tử Năm 2019 4

 

Toàn Cảnh Sự Kiện  Chuyển Đổi Số, Kết Nối Chia Sẻ Dữ Liệu Hoàn Thiện Chính Quyền Điện Tử Năm 2019